Kembali ke Laman Utama

   
  BORANG MAKLUMAT PEMILIK / PENYEWA
   
  Tarikh
 
  Alamat unit
 
  Status
 
  Sila pilih
 
  Nombor Kad Pengenalan
 
  Nama penuh
 
  Status perkahwinan
 
  Telefon pejabat
   
  Telefon mobil  
   
  Bangsa  
   
  Umur  
   
  Jantina  
   
  Nama isteri/suami  
   
  Nombor KP/MYKAD  pasangan  
   
  Telefon pasangan  
   
  Alamat lain  
   
  Ahli keluarga  
  Nama  
   
  Nombor Kad Pengenalan  
   
  Hubungan  
   
   
  Klik butang tambah selepas isi maklumat
setiap ahli keluarga
 
  Maklumat ketika kecemasan
untuk dihubungi
Penama tidak tinggal bersama.
Contoh: bapa atau adik yang tinggal
dirumah lain
  Nama waris
 
  Hubungan  
 
  Telefon Mobil  
   
  Telefon pejabat/rumah  
   
  Alamat waris  
   
  Daftar Maklumat kenderaan  
  Sila isi untuk setiap ahli keluarga
yang memiliki kenderaan
  Nama pemilik
 
  Nombor kenderaan
 
  Jenis kenderaan  
 
  Telefon pemilik  
 
   
  Klik butang tambah selepas isi maklumat
setiap ahli keluarga
 
   
  Klik butang KIRIM MAKLUMAT setelah
selesai isi semua maklumat didalam borang.
 
   
     
  Kembali ke Laman Utama